You are currently viewing Aktywne wsparcie osób wykluczonych społecznie z powiatu garwolińskiego

Aktywne wsparcie osób wykluczonych społecznie z powiatu garwolińskiego

ul. Pudły 1,  08-430 Żelechów
Tel: (25) 754-12-74     730-733-135
e-mail: medicazelechow@wp.pl
www.medicazelechow.pl

MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE prowadząca NZOZ wraz z partnerem ZWOLEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Aktywne wsparcie osób wykluczonych społecznie z pow. garwolińskiego”.

Celem projektu jest wsparcie na terenie powiatu garwolińskiego 56 niesamodzielnych osób wykluczonych społecznie poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w postaci krótkookresowego pobytu dziennego w dziennym punkcie opieki środowiskowej w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wszelką dokumentację dostarczyć do siedziby Lidera projektu MedicA Centrum Medyczne ul. Pudły 1, 08-430 Żelechów lub wysłać na e-maila: medicazelechow@wp.pl z dopiskiem „Świetlica-rekrutacja”.

Dofinansowanie projektu: 1 842 326,40 zł Wkład środków z UE: 1 589 061,12 zł Planowany okres realizacji projektu 01.10.2021- 30.09.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie